Honlapunk
kiskunviz.hu
Ügyfélszolgálat
+36 20 9 421 622
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9 421 622

Tulajdonos- bérlőváltozás bejelentése

Adásvétel, bérlet, vagy egyéb esetben történő felhasználó módosítás esetén a következő dokumentumok megküldése szükséges:

Magánszemélyek esetén:

 • A vízszolgáltatás igénybevételét alátámasztó dokumentumok (adásvételi szerződés, bérleti szerződés… stb.);
 • Birtokbaadási jegyzőkönyv mindkét fél (eladó/bérbeadó, vevő/bérbevevő) által kitöltve, aláírva;
 • Ha a birtokbaadási jegyzőkönyv régebbi, mint 30 nap, abban az esetben szükséges egy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem hiteles tulajdoni lap másolat is megfelel);
 • Változás bejelentő nyomtatvány mindkét fél (eladó/bérbeadó, vevő/bérbevevő) által kitöltve, aláírva (letölthető a kiskunviz.hu oldalról);
 • Több tulajdonos esetén, a tulajdonos társak meghatalmazása a szerződéskötéshez;

A felhasználó elhalálozása esetén:

 • Változás bejelentő nyomtatvány örökös által kitöltve, aláírva;
 • Halotti anyakönyvi kivonat;
 • 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat (nem hiteles tulajdoni lap másolat is megfelel);
 • Több tulajdonos esetén, a tulajdonos társak meghatalmazása a szerződéskötéshez;

Gazdálkodó szervezet esetén:

 • Aláírási címpéldány;
 • A gazdálkodó szervezet bejegyzését igazoló okiratokat, mely lehet: hatályos 30 napnál nem régebbi cégbírósági bejegyzés vagy cégkivonat és a cégjegyzési jogosultsági igazolása, vagy egyéni vállalkozás igazolására szolgáló okirat;
 • Ügyintéző személyes okmányai;
 • Amennyiben az ügyintéző személye eltér az aláírásra jogosult személyétől, abban az esetben meghatalmazás az aláírásra jogosult személyétől az ügyintéző részére;

Amennyiben a megvásárolt ingatlan vízszolgáltatása korábban lakossági felhasználású volt, akkor a felhasználó változás során közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése kötelező, melynek a minimális összege, víz és szennyvíz szolgáltatás igénybevétele esetén 70 000 Ft + Áfa / ingatlan.