Honlapunk
kiskunviz.hu
Ügyfélszolgálat
+36 20 9 421 622
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9 421 622

Szükséges dokumentumok

Amennyiben személyesen szeretné intézni ügyeit, hozza magával az alábbi iratokat:
Ügytípus Szükséges dokumentumok
Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése
 • adásvételi szerződés, személyes okmányok
 • Átjelentő
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez
Tulajdonos-, bérlőváltozás bejelentése elhalálozás esetén
 • halotti anyakönyvi kivonat
 • hagyatéki végzés
 • személyes okmányok
 • több tulajdonos esetén a tulajdonostársak meghatalmazása a szerződéskötéshez
Névjavítás
 • személyes okmányok
 • számla
Felmondott szerződés újrakötése
 • számla,vagy személyes okmányok
 • tulajdonviszonyokat igazoló okirat
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Részletfizetési megállapodás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Fizetési haladék
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Számlaszüneteltetés kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Közbenső elszámolás kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Csatornadíj jóváírás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
 • javításról,felhasznált anyagokról számla
Locsolási kedvezmény igénylése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Fizetés-és követelés igazolás kiállítása
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Plombálás kérése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Vízmérőcsere
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Ellenörző-leolvasás
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Vízbekötés igénylése
 • személyes okmányok
 • 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap
 • meghatalmazás, ha nem az ingatlan tulajdonosa jelzi az igényt
Csatornabekötés igénylése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Közműnyilatkozat kérése
 • lakhatási engedély kiadásához vízdíjszámla
 • építési engedélyhez az engedélyeztetési tervdokumentáció
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás, személyi igazolvány
Vízszolgáltatás szüneteltetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Mellékmérő megszüntetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Átalány megszüntetése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás
Helyszíni kontroll megrendelése
 • számla,vagy személyi igazolvány, lakcímkártya
 • ha nem a szerződő fél kéri, akkor meghatalmazás